CẤP ĐỘ VÀ HUY HIỆU

1. Điểm

Kiếm điểm bằng cách đóng góp nội dung cho Momcenter. Ghi điểm bằng cách chia sẻ, mô tả trải nghiệm của bạn bằng các bài viết, chia sẻ ảnh. Cung cấp các câu trả lời hữu ích cho mọi người trong cộng đồng.


Tương tác Số điểm
Đăng bài viết Tăng 05 điểm
Được Like bài viết Tăng 2 điểm
Được Like Comment Tăng 2 điểm
Bài viết được Comment Tăng 5 điểm


2. Cấp độ và huy hiệu

Đạt cấp độ cao hơn khi bạn nhận được điểm cho những đóng góp của mình..


Cấp độ Số điểm Huy hiệu
Level 1 0 điểm Không có
Level 2 15 điểm Không có
Level 3 75 điểm Không có
Level 4 250 điểm
Level 5 500 điểm
Level 6 1500 điểm
Level 7 5000 điểm
Level 8 15.000 điểm
Level 9 50.000 điểm
Level 10 100.000 điểm

--------------------------------------------------


Mọi thông tin xin liên hệ:
Mr. Hoàng Nam: 092 212 1296
Email: